Prospektionsflüge 2014

Auswahl aktueller Luftbildbefunde: Teil 14/03

1    2    3    4    5    6    7    8    9

Juni 2014

8874: Kreisgraben (a)

8881: Kreisgraben (b), Gruben

9117: Kreisgraben (c)

9256: Kreisgräben (d)

9259: Gebäudestrukturen (Negative Bewuchsmerkmale)

9266: Kreisgräben (e), Gräben

9283: Doppelkreisgraben, Kreisgräben (f), Bombenkrater

9295: Doppelkreisgraben, Kreisgräben (f), Bombenkrater

Prospektionsflüge 2014

    1    2    3    4    5    6    7    8    9

archaeoflug 2014


www.archaeoflug.de